TÚI VẢI KHÔNG DỆT VIỆT:

  • Định lượng: theo yêu cầu của khách hàng.
  • Số màu in: theo yêu cầu
  • Số mặt in: in trước, in sau, in hông
  • Màu sắc: theo màu vải có sẵn, hoặc theo yêu cầu đặt hàng của khách.
  • Gia công: ép nhiệt
  • Quai sách: có quai xách, hoặc đục lỗ.